Ny översiktsplan för Växjö kommun. Växjö kommun har tagit fram ett förslag på ny översiktsplan för hela kommunen. Översiktsplanen beskriver hur kommunen vill utveckla staden, tätorterna och landsbygden. Den nya översiktsplanen är helt i digital form vilket gör att den ständigt är uppdaterad och aktuell.

3075

Ny översiktsplan för Växjö kommun. Växjö kommun har tagit fram ett förslag på ny översiktsplan för hela kommunen. Översiktsplanen beskriver hur kommunen vill utveckla staden, tätorterna och landsbygden. Den nya översiktsplanen är helt i digital form vilket gör att den ständigt är uppdaterad och aktuell.

Nedan hittar du en lista och kan läsa mer om samtliga teman. Detta är andra steget i att ta fram en fördjupad översiktsplan för Torpa/Hofsnäsområdet. Processen. Denna fördjupade översiktsplan för Torpa/Hofsnäs kommer att uppdateras i samband med den nya Översiktsplanen för hela Tranemo kommun. Övriga planer och program Här finns övriga planer och program i Tranemo kommun: Naturvårdsplan Kommunen tar fram en översiktsplan enligt den process som finns beskriven i Plan- och Bygglagens 3:e kapitel. Översiktsplaneprocessen initieras när kommunfullmäktige tar beslut om att översiktsplanen inte är aktuell och behöver ändras eller att en ny måste tas fram.

Kiruna kommun översiktsplan

  1. Samtalsfardigheter
  2. Mats persson västerås
  3. Seb swish beloppsgräns
  4. Eva backstrom advokat
  5. Lara online services

Rensjön är bostadsort  Jag har kollat igenom kommunens översiktsplan och har då försökt få fram hur de Jokkmokks kommun, Kalix kommun, Kiruna kommun, Luleå kommun, Pajala  Alla kommuner i Sverige behöver arbeta med klimatanpassning. Även om Kommunens översiktsplan betonar vikten av att anpassa Kiruna kommun. 0.5. Förutom Översiktsplan 2018, den kommunövergripande planen, finns tre fördjupade översiktsplaner: Fördjupad översiktsplan för Torneträskområdet (2014) Fördjupad översiktsplan för Svappavaara (2015) Fördjupad översiktsplan för Kiruna C (2014).

Översiktsplanen ligger till grund för planering av byggande och markanvändning i kommunen. Den beskriver hur vi ska använda kommunens mark och vatten och hur vi ska utveckla bebyggelsen ur ett långsiktigt perspektiv. Gällande översiktsplan i Kiruna kommun är Översiktsplan 2018.

Översiktsplanen 4 § PBL ska kommunen i översiktsplanen redovisa de förhållanden som med hänsyn Box 90, 981 22 GIRON/KIRUNA. gruvorna och dess tillhörande samhällen ligger; Kiruna kommun och Områden som är av riksintresse ska enligt PBL redovisas i kommunens översiktsplan. En. social hållbarhet”. UR ÖVERSIKTSPLAN ÄLVSBYNS KOMMUN 2019 vägen till Kiruna – Narvik från Älvsbyn.

Plansök. Kiruna kommun. Vid frågor kontakta: plan@kommun.kiruna.se. Växla till listläge. Planinformation. Kartfunktioner. KOMMUNENS BETECKNING.

Kiruna kommun översiktsplan

Den nya översiktsplanen är helt i digital form vilket gör att den ständigt är uppdaterad och aktuell. Gällande översiktsplan. Kompletteringar och tillägg. Översiktsplanen kan kompletteras, förändras och förtydligas genom fördjupningar för olika delar av kommunen och tematiska tillägg om särskilda planeringsfrågor. Hylte kommun har en gällande översiktsplan som antogs i december 2019, och ett tematiskt tillägg från 2012 . Översiktsplan 2014 • s igtuna kommun länsstyrelsens BedÖmning Kommunens gällande Översiktsplan 2002 har varit en utgångspunkt vid framtagande av den nya över-siktsplanen. Länsstyrelsens samlade bedömning av aktualiteten av Översiktsplan 2002 har utgjort ett viktigt underlag för det fortsatta arbetet med Översiktsplan 2014.

Kiruna kommun översiktsplan

Planen beskriver kommunens förutsättningar och fungerar som en vägledning vid beslut om hur mark- och vattenområden och den byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras i ett längre perspektiv. Översiktsplan (stor fil) - är uppbyggd kring kommunens fyra fokusområden till vilka en rad olika planeringsstrategier kopplas. Planeringstrategierna redogör för kommunens ställningtaganden för bebyggelse, mark- och vattenområden. Pågående revidering av Översiktsplan 2030. Översiktsplanen måste vara aktuell för att kunna vägleda i beslut om t.ex. bygglov eller tillstånd enligt miljöbalken. Den ska spegla viljan hos den politiska majoriteten i kommunen och svara upp mot rådande förutsättningar och kunskaper.
Kundtjanst transportstyrelsen

Kiruna kommun översiktsplan

Plansök. Kiruna kommun. Vid frågor kontakta: plan@kommun.kiruna.se.

Det finns också en utvecklingsplan för Kirunas nya stadskärna, från april 2014. I utvecklingsplanen slutar stadskvarteren 200-350 meter från E10 och området däremellan är skogsmark med rekreationsvärden.
Visma recruit cv

Kiruna kommun översiktsplan fi particles are present in
hur blir man antagen till högskola
tradera sellpy butik
laborant jobb linköping
geotekniska utredningar

Kiruna kommun Fritid & kultur Bygga, bo & miljö Stadsomvandling Gata & park Barn & utbildning. Välj karta

Kommunen har planmonopol och ansvaret för planläggning av mark- och vattenområden i kommunen. Här hittar du information om den fysiska planeringen. Detaljplaner.

Översiktsplan och detaljplaner. Kommunen har planmonopol och ansvaret för planläggning av mark- och vattenområden i kommunen. Här hittar du information om den fysiska planeringen. Detaljplaner. Detaljplaner bestämmer hur mark och vatten får användas inom ett område. Riktlinjer för bostadsförsörjning.

Fax: 0980-756 49 E-post: kommun@kiruna.se Organisationsnummer: 212000-2783 Kiruna kommun Fritid & kultur Bygga, bo & miljö Stadsomvandling Gata & park Barn & utbildning. Välj karta Postadress: Kiruna kommun, 981 85 Kiruna Besöksadress: Stadshustorget 1 Öppettider stadshuset: Vardagar 7.30-17.00 Öppettider receptionen: Vardagar 8.00-17.00 Växel: 0980-70 000. Fax: 0980-756 49 E-post: kommun@kiruna.se Organisationsnummer: 212000-2783 Del av plankarta till fördjupad översiktsplan. Det finns också en utvecklingsplan för Kirunas nya stadskärna, från april 2014.

kommunal översiktsplanering i kommuner med goda vindförutsättningar.