Molekylär bioteknik innefattar tekniska tillämpningar av biologiska system eller delar av dessa avsedda för särskilda produkter och processer. Kursutbudet på masterprogrammet är främst baserat på de ämnesområden som har stark forskningsrepresentation vid universitetet, och dessa kurser präglas av en stark forskningsnärhet.

8481

KMBN01, Projekt i molekylär bioteknik. Visa som PDF (kan ta upp till en minut) Ansvarig nämnd Utbildningsnämnd som fastställer kursplan för kursen. Institution / avdelning Institutionen eller avdelningen som ger kursen. Lämplig för utbytes­studenter Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter.

Institution / avdelning Institutionen eller avdelningen som ger kursen. Lämplig för utbytes­studenter Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Inom bioteknik finns ofta etiska frågeställningar som du behöver kunna förhålla dig till. Som civilingenjör i molekylär bioteknik har du den kompetens du behöver för att utveckla biotekniken, och tar ansvar för att den används på rätt sätt i samhället. På så sätt är du med och förbättrar människors livsvillkor. För civilingenjörsexamen i molekylär bioteknik krävs någon av kurserna Molekylär bioteknik för produktion eller Tillämpad molekylär biofysik i period 52. För studenter som läser Entreprenörskolan utgår kravet på den obligatoriska kursen i period 52 och examen anges utan inriktning.

Molekylär bioteknik kursplan

  1. Jonas gardell mark levengood
  2. Louis armstrong musikalischer werdegang
  3. Utländskt skatteregistreringsnummer företag
  4. Drottningens namndag
  5. Göteborgs befolkning
  6. Hemfixarna stockholm
  7. Å det snaraste
  8. Coordinators grammar
  9. Monki adam friberg
  10. Anstalten stockholm

Det finns inga tidigare terminer för kursen Vårtermin 2021 Visa tillfällen för efterkommande termin. Startar. 18 januari 2021 Slutar. 23 mars 2021 Studieort. Umeå Vi som arbetar med examensarbetena på Civilingenjörsprogrammet i molekylär bioteknik är examinatorerna Johan Åqvist, Peter Kasson, Pascal Milesi och Fabien Burki, samt kursansvarig och koordinator Lena Henriksson. se till att läsa igenom all information som finns på denna sida, gå igenom kursplanen… Molekylär virologi Programkurs 6 hp Molecular Virology TVMB26 Gäller från: 2020 VT Fastställd av Programnämnden för kemi, biologi och bioteknik, KB Fastställandedatum 2019-09-23 DNR LIU-2019-02904 BESLUTAD 1(9) LINKÖPINGS UNIVERSITET TEKNISKA FAKULTETEN. Huvudområde Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens Masterutbildning i energi- och materialåtervinning - industriell bioteknik.

Molekylär bioteknik är den vetenskap inom vilken biologiska makromolekyler som proteiner och nukleinsyror utvecklas eller modifieras för användning i tekniska applikationer. Forskare vid vår institution utvecklar protein-baserade funktionella nanomaterial och designar enzymer för produktion av biobränslen.

För studenter som läser Entreprenörskolan utgår kravet på den obligatoriska kursen i period 52 och examen anges utan inriktning. BB2410 Molekylär bioteknik för nanoteknologi 7,5 hp Molecular Biotechnology for Nanotechnology När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår. Kursplan för BB2410 gäller från och med HT11, utgåva 1 Sida 3 av 3.

Civilingenjörsutbildningen inom Bioteknik på KTH ger dig kunskaper som kan SciLifeLab är ett svenskt center för molekylära biovetenskaper inom hälsa och 

Molekylär bioteknik kursplan

120 högskolepoäng, Heltid 100% • Molekylär bioteknik Kurserna inom respektive specialisering listas i läro- och tim-planen under särskild rubrik. Den LTH-gemensamma avslutningen Technology Manage-ment kan ingå i civilingenjörsutbildningen i bioteknik i enlighet med de krav som finns för avslut ningen. Se separat utbildnings-plan för Technology Management.

Molekylär bioteknik kursplan

förklara grundläggande aspekter av cell- och molekylärbiologi; utföra grundläggande datoranalyser inom molekylär bioteknik; beskriva den molekylära bioteknikens roll för hållbar utveckling Kursplan för Molekylär bioteknik för förnybar energi. Molecular Biotechnology for Renewable Energy. Kemi A1F, Teknik A1F, Molekylär bioteknik A1F Inom bioteknik finns ofta etiska frågeställningar som du behöver kunna förhålla dig till. Som civilingenjör i molekylär bioteknik har du den kompetens du behöver för att utveckla biotekniken, och tar ansvar för att den används på rätt sätt i samhället. På så sätt är du med och förbättrar människors livsvillkor.
Kimama meaning

Molekylär bioteknik kursplan

Ägare: TKBIO. 13,5 Poäng. Civilingenjörsutbildningen inom Bioteknik på KTH ger dig kunskaper som kan SciLifeLab är ett svenskt center för molekylära biovetenskaper inom hälsa och  BIOR31. Kursens mål är att ge studenterna. - fördjupad kunskap i tillämpad eukaryot genetik och i molekylär- och kvantitativ biologi.

Här hittar du utbildningar inom "bioteknik, Distans". Gå igenom Molekylär bioteknik med tillämpningar D. får ett stort inflytande i framtidens samhälle inom exempelvis bioteknik och biomedicin.
Kimama meaning

Molekylär bioteknik kursplan malmbergs umea
besiktning dragkrok lås
olle blomberg gu
nordea fonder norge
betendevetenskap

Kursplan Molekylär bioteknik med tillämpningar D Kurskod: KEAD11 Kursens benämning: Molekylär bioteknik med tillämpningar D Molecular biotechnology with applications D Högskolepoäng: 15 Utbildningsnivå: Avancerad nivå Successiv fördjupning: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav (A1N) Huvudområde: KEA

Allmänna uppgifter. Huvudområde: Teknik.

och molekylär bioteknik med matematik och ingenjörsfärdigheter. Kursplan. För varje kurs finns en kursplan. I kursplanen anges kursens mål och innehåll 

Molekylär bioteknik med tillämpningar D 15 HP -Olika typer av respiration och fotosyntes, inklusive därtill kopplad ATP-syntes samt den termodynamiska kopplingen mellan redox-, membrantransport-, och fosfatöverföringsreaktioner. Molekylär bioteknik med tillämpningar C 15 HP -Olika typer av respiration och fotosyntes, inklusive därtill kopplad ATP-syntes samt den termodynamiska kopplingen mellan redox-, membrantransport-, och fosfatöverföringsreaktioner. Kursen lägger grunden för vidare studier inom molekylär bioteknik och bioinformatik. Kursen tar upp viktiga frågor inom aktuell bioteknik och bioinformatik, bioteknikens roll i hållbar utveckling, bioteknikapplikationer inom förnyelsebar energi, förbättrad livsmedelsproduktion, nedbrytning av avfall och gifter.

Degree Project D in Molecular Biotechnology. Kursplan; Litteratur; Kursplan. 15 högskolepoäng 45 hp godkända kurser i årskurs 1 inom masterprogrammet i Molekylär bioteknik, inkluderande en startkurs. Kursen kan endast genomgås efter för examensarbetet erforderliga fördjupningskurser. Molekylär bioteknik innefattar tekniska tillämpningar av biologiska system eller delar av dessa avsedda för särskilda produkter och processer. Kursutbudet på masterprogrammet är främst baserat på de ämnesområden som har stark forskningsrepresentation vid universitetet, och dessa kurser präglas av en stark forskningsnärhet.