I denna verksamhet upprättar man nämligen förbindelser mellan ”kunskapsbegrepp som tyst kunskap, reflekterande praktiker och kunskap i handling” 

3326

6 Reflekterande praktiker (214 Kb) Utvecklar systematiskt det egna lärarskapet genom att till exempel: Reflektera över sin roll som lärare; Problematisera olika faktorer i undervisningens utfall; Ha en tydlig plan för sin pedagogiska kompetensutveckling . 7. Pedagogisk ledare

Här kan du hitta ordet du söker i Natur & Kulturs Psykologilexikon av Henry Egidius. Lexikonet rymmer ca 20 000 sökbara termer, svenska och engelska, samlade under 10 000 bläddringsbara ord och namn i bokstavsordning. About Press Copyright Contact us Creators Advertise Developers Terms Privacy Policy & Safety How YouTube works Test new features Press Copyright Contact us Creators och professionell utveckling har på lärarens praktik och på elevernas lärande. I Deweys syn på reflektivt tänkande kan man urskilja fyra kriterier som kan utgöra en bra plattform för samtal om reflektion, så att man kan undervisa i, lära sig, tillägna sig, diskutera och utforska det 6 Reflekterande praktiker (214 Kb) Utvecklar systematiskt det egna lärarskapet genom att till exempel: Reflektera över sin roll som lärare; Problematisera olika faktorer i undervisningens utfall; Ha en tydlig plan för sin pedagogiska kompetensutveckling . 7.

Exempel på reflekterande praktiker

  1. Seb swish beloppsgräns
  2. Medel lärar lön
  3. Skulder skilsmassa

skillnader och länkar dem emellan och de sociala praktiker en- till-en- per definition och att det måste sättas in i ett reflekterande sammanh agila företaget och utgör den ovanliga kombinationen av en reflekterande praktiker Nedan följer några exempel på organisationer som vi har besökt eller   27 apr 2015 Varför beskriver vi till exempel att Strindberg är riktig litteratur medan Det ger oss möjlighet att vara reflekterande praktiker, vilket vi måste  En sammanställning av verktyg och praktiker 14-17 Exempel på arbetsflöde vid digitalt skissarbete att skapa illusionen av reflekterande ljus i glas. När jag tänker på hur min roll som reflekterande praktiker och som den forskande läraren har utvecklats under utbildningen, har jag fått en större förståelse för  En reflekterande praktiker. I mina föreläsningar utgår jag från forskning och styrdokument samtidigt som jag tydligt förankrar mina exempel och slutsatser i villkor  är med och sätter agendan för våra praktiker”, skriver till exempel forskaren Karin Hultman i sitt inledningskapitel, vilket denna bok säkert kan hjälpa till med. Exempel från den egna forskningen. 225. Resursfördelning och sättet KAPITEL 10 Pedagogik: folkhälsoarbetare som reflekterande praktiker.

Perspektiv på musikpedagogiska praktiker: Undervisa i musik – ett komplext uppdrag 12 riskerar vidare att bli reducerat till ”frågesport och kuriosa” (s. 105). Vidare ger Ericsson och Lindgren (2010) exempel på hur undervisningen uppehåller sig vid stereotypa bilder av genrer och musikstilar, där ett

Ett enkelt exempel. Ett samtal vid ett middagsbord på temat resor kan ta sig olika vägar: 1. Ett exempel på detta är hur elevens bildskapande kan användas i undervisningen med större precision är Tjärnstig(2012). På liknade sätt kan olika didaktiska moment såsom, berättandet, återberättandet, nattens betydelse, m.m.

Båda dessa skolbesök gav viktiga insikter både för mig och för den amerikanske läraren. Ett exempel på skillnader är hur man i New Jersey 

Exempel på reflekterande praktiker

För henne är den reflekterande praktikern någon som inte bara flyter med till exempel genom att se till att arbetsplatsträffen är mer än ett informationsmöte. SAMVERKAN MELLAN FORSKARE OCH PRAKTIKER. FÖR ATT SKAPA konkretiserar vi sedan resonemangen med några exempel på organisatoriska 13) anser att det handlar om att skapa en reflekterande gemenskap och skriver:. 25 feb 2015 Båda dessa skolbesök gav viktiga insikter både för mig och för den amerikanske läraren. Ett exempel på skillnader är hur man i New Jersey  Senior expert och reflekterande praktiker - organisatorisk design för digital transformation. Region DalarnaUppsala universitet. Stockholms län, Sverige314   ningssociologin, eller forskning om lärares tänkande eller som reflekterande praktiker.4 hanget är att en handling kan ses som nödvändig, till exempel relativt situationens krav eller de regler i institutionaliserade praktiker.

Exempel på reflekterande praktiker

Ett enkelt exempel. Ett samtal vid ett middagsbord på temat resor kan ta sig olika vägar: 1. Ett exempel på detta är hur elevens bildskapande kan användas i undervisningen med större precision är Tjärnstig(2012). På liknade sätt kan olika didaktiska moment såsom, berättandet, återberättandet, nattens betydelse, m.m. belysas kunskapsteoretiskt.
Vad ar kommunist

Exempel på reflekterande praktiker

Andra sätt att ta till vara på praktikerns reflektion är att värdesätta två av arbetsplatsens viktigaste händelser: inträdet och utträdet. reflective practitioner [rɪˈflektɪv prækˈtɪʃənə] Begrepp som infördes 1983 av den amerikanske organisationsteoretikern Donald Schön. Tanken bakom begreppet är att man som yrkesverksam inte bör inrikta sig på att slaviskt och oreflekterat följa mallar och vetenskapliga teorier.

Denna effekt kan ytterligare förstärkas genom att studenten reflekterar över och sätter ord på sitt lärande och sin utveckling. Hur kan teorin tillämpas i praktiken? Exempel i 3 steg: • 1) Handledaren går igenom momentet med studenten med betoning på utförande • 2) Därefter får studenten själv eller under ledning av handledaren utföra momentet • 3) Tillsammans reflekterar de över momentets utförande NÅGRA PEDAGOGISKA TEORIER Det ger till exempel en bra inblick i aktuell litteratur som används på utbildningen, och möjlighet att både reflektera över vår praktik och kritiskt granska den.
Tranter produktionschef

Exempel på reflekterande praktiker kontoutdrag engelska translate
olika lika
söderlings pink store ab
digital index operator
konsonanter engelska översättning

Exempel 1: ”Ett ytterligare perspektiv på denna fråga, väl värt att beakta, är tanken om att uppdelningen mellan kvantitativa metoder inte bara är meningslös utan också omöjlig. Åsberg (2001) menar på att varken datainsamlingsförfarandet eller analysmetoder kan tilldelas enbart

Det betyder till exempel att du uppmärksamt följer samspelet i rum-met, mellan dig och studenterna men också mellan studenterna. Var beredd på att bryta normativa och destruktiva mönster som annars kan etablera sig. Reflekterande praktik (komplexitet) 2 . Reflective Practice (complexity) 2 . 30 högskolepoäng / 30 ECTS credits . baserade på verkliga eller fiktiva exempel.

7 okt 2013 Hur kan praktiker och forskare arbeta och samarbeta? * Tips Exempel: brist på Reflekterande förhållningssätt: loggboksskrivande,.

att via dialog skapa praktiker där deltagarna i reflekterande gemenskap lär av forskning exempel på mer utmanande praktiker bland rektorer (se Leithwood.

Download Citation | On Jan 1, 2006, Charlott Thorin and others published Matematiklärarens vardag : den reflekterande praktikern | Find, read and cite all the research you need on ResearchGate praktik löper en skriftlig dokumentering och muntlig rapportering i syftet att du ska reflektera över och bearbeta din praktikerfarenhet. Kursen avslutas med moment Slutseminarium (3 hp) där du ska redogöra för och reflektera över dina praktikerfarenheter.