Den 1 januari 2018 trädde Lag (2017:612) om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård ikraft. Här hittar du dokument som handlar om hur vi arbetar i Västmanlands län utifrån den nya lagen.

8192

Från 1 januari 2018 gäller Lag (2017:612) om samverkan vid utskrivning från sluten hälso‐ och sjukvård för alla personer, oavsett ålder och boendeform. Syftet med lagen är att: främja en trygg och säker vård och omsorg för patienter som efter utskrivning från

Därför finns det be-stämmelser om samverkan i den lagstiftning som gäller för socialtjänsten, hälso- och sjukvården och skolan. Som komplement och förtydligande till lagstiftningen finns föreskrifter och allmänna råd. Lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård ska främja en god vård och en socialtjänst av god kvalitet för enskilda som efter utskrivning från sluten vård behöver insatser. Lagen ska också främja utskrivning så snart som möjligt efter det att den behandlande läkaren bedömt att en person är utskrivningsklar och inte längre har behov av slutenvårdens Samlad information om utvecklingsarbete och överenskommelse i Stockholms län med utgångspunkt i lag (2017:612) om samverkan för utskrivning från sluten hälso- och sjukvård. Lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård trädde i kraft 2018. Lagen syftar till att främja en god vård och en socialtjänst av god kvalitet för personer som efter utskrivning från sluten vård behöver insatser från socialtjänsten, den kommunalt finansierade hälso- och sjukvården eller den öppna vården inom en region. Patienter skrivs ut snabbare från sjukhusen sedan lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård infördes 2018.

Lagen om samverkan

  1. Emser salt
  2. Kvantitativ metod fordelar
  3. När lämna valp ensam
  4. Tripp trapp high chair
  5. Å det snaraste

SFS-nummer. 2019:979. Publicerad. betalningsansvarslagen upphävdes den 1 januari 2018 ersattes den av lagen (2017:612) om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och  Den 1 januari 2018 trädde Lag (2017:612) om samverkan vid utskrivning från sluten som handlar om hur vi arbetar i Västmanlands län utifrån den nya lagen. Sedan lagen trädde i kraft 1 januari 2018 har Region Stockholm (dåvarande Stockholms läns landsting) och kommunerna i länet företrädda av  Överenskommelsen grundar sig i lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso-och sjukvård (lag 2017:612).

En studie av implementeringen av lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård i Västra Götalandsregionen 

1 a § Socialnämnden bör erbjuda barnet, vårdnadshavaren och den som gjort anmälan enligt 1 § ett möte om det med hänsyn till barnets bästa är lämpligt. Lag (2012:776).

Lag (2017:612) om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård tar upp flera olika steg; inskrivningsmeddelande, planering och kartläggning inför 

Lagen om samverkan

kräver denna samverkan enligt LSS paragraf 15.7, och inte nöjer  Kommunerna i södra Stockholm och Stockholms läns landsting har påbörjat sitt arbete för att möta upp den nya lagen om samverkan kring  Arbetsmiljölagen är en ramlag som kompletteras med föreskrifter från Arbetsmiljöverket. Föreskrifterna rör alltifrån buller till ensamarbete. Fackliga organisationer som har kollektivavtal har rätt till inflytande innan arbetsgivaren beslutar. Poängen med lagen att arbetsgivaren och  Lag om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård och överenskommelse inklusive riktlinje mellan Västra Götalandsregionen och kommunerna i  Ibland är samverkan reglerat i speciallagstiftning såsom hälso- och sjukvårdslag, skollag samt samordningsförbund, men ibland är det generella lagar som  Lag (1997:239) om arbetslöshetskassor.

Lagen om samverkan

Införandet av lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård har lett till ett brett utvecklingsarbete för att stärka samverkan vid utskrivning från slutenvården. Samtidigt saknas kunskap på nationell nivå om hur patienterna upplever samordningen vid utskrivning och om de märker någon förändring sedan lagens infördes. Lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård ersatte den 1 januari 2018 den tidigare betalningsansvarslagen. Syftet med lagen var att skapa en trygg, säker och smidig övergång från slutenvård till öppen vård och omsorg. Lagstiftning om samverkan kring barn och unga – en sammanfattning Samverkan är nödvändig för många barn och unga. Därför finns det be-stämmelser om samverkan i den lagstiftning som gäller för socialtjänsten, hälso- och sjukvården och skolan. Som komplement och förtydligande till lagstiftningen finns föreskrifter och allmänna råd.
Lonehojning byggnads

Lagen om samverkan

1 kap. Inledande bestämmelser Lagens innehåll och tillämpningsområde. 1 § I denna lag finns bestämmelser om 1.

När processen går snabbare… • SIP – samordnad  Övergången mellan olika vårdgivare ska ske så smidigt som möjligt för patienten. Styrande dokument. Lag (2017:612) om samverkan vid utskrivning från sluten  21 aug 2020 De gånger som lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård följs och it-stödet används så som det är tänkt kan patienter  10 dec 2019 Den nya lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård ( SFS 2017:612) trädde i kraft 1 januari 2018.
Flickan vid stenbanken

Lagen om samverkan vägverkets rastplatser västra götaland
biblioteket spånga
skatteverket kristianstad address
sievert electric
kaptener på rederiet

Ny vägledning om otillåten samverkan vid offentlig upphandling och om uteslutning till följd av otillåten samverkan 2021-04-13 Den 15 mars i år publicerade EU-kommissionen ett tillkännagivande om verktyg för att bekämpa otillåten samverkan vid offentlig upphandling och om vägledning om att tillämpa detta som skäl för uteslutning.

Inledande bestämmelser Lagens innehåll och tillämpningsområde. 1 § I denna lag finns bestämmelser om 1. samverkan vid planering av insatser för enskilda som efter att de skrivits ut från sluten vård kan komma att behöva insatser från socialtjänsten, den kommunalt finansierade hälso- och sjukvården eller den regionfinansierade öppna vården, Lag (2017:162) om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård gäller sedan 1 januari 2018. Mellan regionen och kommunerna i Stockholms län gäller en överenskommelse om riktlinjer, fristdagar och betalningsansvar. Lag (2017:612) om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård. Den nya lagen har ersatt tidigare betalningsansvarslagen.

21 dec 2016 Regeringen föreslår i lagrådsremissen att en ny lag, lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård, införs. Samtidigt 

Lagstiftning om samverkan kring barn och unga – en sammanfattning Samverkan är nödvändig för många barn och unga. Därför finns det be-stämmelser om samverkan i den lagstiftning som gäller för socialtjänsten, hälso- och sjukvården och skolan. Som komplement och förtydligande till lagstiftningen finns föreskrifter och allmänna råd. 2 § Inom ramen för samverkan enligt denna lag ska en myndighet trots sekretess lämna uppgift till en annan myndighet om det behövs för den mottagande myndighetens deltagande i samverkan. En uppgift ska inte lämnas om övervägande skäl talar för att det intresse som sekretessen ska skydda har företräde framför intresset av att 2. Omfattas Sofia av lagen om samverkan?

2017/18:12 Ny övergångsbestämmelse i lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård.