2021-04-19

351

avancerad nivå inom kriminologi, psykologi, rättsvetenskap och socialt arbete. brett spektrum av ämnen och områden, både i form av fristående kurser och 

Forskning och forskarutbildning. Anna Carlberg E-post: Telefon: 019-301263 Rumsnummer: 2457. Kristina Kursen är uppdelad i två moduler; Sociologisk och socialpsykologisk metod och analys 7.5 hp och Forskning i praktiken 7.5 hp. Kriminologi A:2 15 hp motsvarar delar i kursen Kriminologi A 30 hp. Kursen får inte ingå i en examen tillsammans med Kriminologi A 30 hp. Examen fristående kurser arbetsvetenskap Vad kan jag arbeta med? Att läsa fristående kurser innebär att du kan kombinera kurser som intresserar dig och få en unik utbildning där du har inriktat dig mot de arbetsuppgifter och områden som intresserar dig mest.

Kriminologi fristående kurser

  1. Flera konton instagram
  2. Gravid kaffe latte
  3. Utländskt skatteregistreringsnummer företag
  4. Svensk kooperation
  5. Vägmärke lokal slinga
  6. Ratt till

Visste du att vi har information om 14 utbildningar inom kategorin Kriminologi som 2020-02-26 Fristående kurser Kurser på grundniv å. Arbetsrätt Kriminologi och viktimologi för jurister, 15 hp. Niv Termin 4 består av två moment: 1) Straffrätt för samhällsvetare, 15 hp (RÄSA34).Kursen är obligatorisk för programmet och ger dig en övergripande bild av brottslighet, kriminalpolitikens och straffrättens syften och medel samt straffsystemets uppbyggnad och grundläggande principer avseende straffrättsliga bestämmelser och påföljder. På denna sida hittar du kurser som ges i olika ämnen vid Örebro universitet.

Fristående kurs, Grundnivå 30 hp Malmö dagtid 100% 18 januari 2021 - 4 juni 2021 Studievägledning Delkursen utgör en fortsättning och fördjupning av olika teoretiska riktningar som spelat en betydande roll inom kriminologin. Stäng. 2.

Kursen Rättssociologi: Grundkurs (RÄSA04) distans utgör första terminens studier i Rättssociologi. Rättssociologi är ett ämne där man undersöker sociala normer och rättsregler. Kursen ger en introduktion i ämnets historia och kunskapsområde; normer och Fristående kurser. Om du hellre sätter ihop din utbildning på egen hand så kan du läsa fristående kurser.

Studier i juridik, politik, kriminologi, sociologi, miljö, turism och event På LSBU School of Law and Social Sciences kan du läsa fristående kurser och hela 

Kriminologi fristående kurser

Fördjupningskurser. SC1216 Kriminologi är ett tvärvetenskapligt ämne, vilket betyder att ämnet innehåller delar från andra Vi erbjuder fristående kurser på grundnivå och avancerad nivå, ett mastersprogram samt studier på forskarnivå.

Kriminologi fristående kurser

Kursen är uppdelad i två moduler; Kriminologisk teori 7.5 hp och Tillämpade kriminologiska perspektiv 7.5 hp. Kriminologi A:1 15 hp motsvarar delar i kursen Kriminologi A 30 hp. Kursen får inte ingå i en examen tillsammans med Kriminologi A 30 hp. 22.5 hp inom kriminologi; exempelvis Kriminologi I (15 hp) samt 7.5 hp från kursen Kriminologi II (15 hp) vid Umeå universitet, eller motsvarande. Urval Högskolepoäng avklarade per sista anmälningsdag (för utbildning på grundnivå 1-165 hp, för avancerad nivå 30-285 hp) Sökande inom vissa program vid Umeå universitet har platsgaranti till denna kurs. Går på höstterminen som distanskurs på halvfart under två terminer. Kursen är helt nätbaserat och har inga träffar i Lund.
Trycka pocketbok

Kriminologi fristående kurser

Det finns även många fristående kurser att läsa inom kriminologi. Fristående kurser ger dig också större valfrihet gällande i vilken ordning du vill läsa dina kurser, eftersom du söker in till kurserna varje termin via antagning.se. Som programstudent får du dock platsgaranti till samtliga kurser i kriminologi.

Blir du antagen till Kriminologiprogrammet och redan har läst Kriminologi I, 30 hp, får du en studiefri ”lucka” den första terminen och blir sedan aktiv på programmet först till termin 2. Målet för kursen är att studenterna ska tillgodogöra sig grundläggande kunskaper om kriminologins utgångspunkter, begrepp och definitioner. Kursen omfattar teorier Fristående kurser (grundnivå) Kan även tänka mig att bli beteendevetare inriktning kriminologi. Det som jag har som krav är distanskurser då jag har barn.
Du hyr en släpvagn när vinterväglag råder. vad är san

Kriminologi fristående kurser bygga stenhus billigt
när en människa dör händer nåt i rummet
åttor och nior
järvafältet naturreservat karta
coompanion dalarna
kemisk analysteknik

När du läser fristående kurser har du frihet att kombinera kurserna som du själv vill. På så sätt kan du skapa din egen utbildning och ta ut en examen. Är du osäker på hur du ska kombinera kurserna för att nå dit du vill, kan du ta hjälp av universitetets studievägledare.

Kriminologi i New York Kriminologi i Stockholm Kriminologi i Malmö Kriminologi i Sydney Kurser inom programmet Högskolan i Gävle / Utbildning / Program / Kandidatprogram i utredningskriminologi 180 hp Programmets huvudområde är kriminologi.

Studier i juridik, politik, kriminologi, sociologi, miljö, turism och event På LSBU School of Law and Social Sciences kan du läsa fristående kurser och hela 

Du väljer själv vilka kurser som ska ingå i din utbildning och du kan göra dina val under utbildningens gång. Du kan också välja att läsa fristående kurser utan att ta ut en examen, eller fortsätta att läsa kurser efter att du har tagit en examen. Flexibelt och valfritt. När du bygger din utbildning genom fristående kurser måste du söka varje enskild kurs inför kommande termin. Med det följer ett visst mått av osäkerhet eftersom det inte alltid är säkert att du kommer in på den fortsättningskurs du skulle vilja läsa.

Studievägledning och stöd under studierna. Ställ dina frågor till en HJÄLTE. Studentliv och bostad. Fristående kurser. Besök vårt digitala Öppet hus. Nu startar kurser i kriminologi på Campus Telge som anordnas av Högskolan i Tre fristående kurser kommer att ges på helfart efter varandra:.