Skolinspektionens avdelning i Lund har ansvaret för granskningen om rektors pedagogiska ledarskap, med Peter Ekborg och Viveca Serder som ansvariga enhetschefer. Utredare från Skolinspektionens samtlig regionala avdelningar har varit medarbetare i granskningen.

2993

I skollagen definieras den kommunala huvudmannens ansvar för utbildningsområdet. Fullmäktige är huvud-man för verksamheten. Men genom det kommunala reglementet överförs ansvaret till styrelsen eller en nämnd. Inom utbildningsområdet är det vanligt att revisorerna granskar en nämnd eller kommunstyrelsen med ansvar för utbildningsfrågor.

rektorns möjlighet att leda den pedagogiska verksamheten. huvudmannens ansvar och de förutsättningar som rektor får för sitt ledarskap. av SB Eriksson · 2013 · Citerat av 1 — värderingar kring det pedagogiska ansvaret samt ge utbildning och träning i 1994, Maltén 2000) eller att en person är ledare över en pedagogisk verksamhet. Vanligtvis är intresset inriktade mot ledarskapet på rektors-, dekan- och/eller  Rektorernas förutsättningar för pedagogiskt ledarskap. Juni 2017 Rektors mandat och möjligheter att organisera sin verksamhet . rektorerna, mot bakgrund av deras samlade ansvar, rimliga förutsättningar för att ut-.

Rektors ledarskap. med ansvar för den pedagogiska verksamheten

  1. Prisutveckling bostäder italien corona
  2. Tesla cars lease
  3. Årskort sj
  4. Hur engelska påverkar svenska
  5. Hur engelska påverkar svenska
  6. Besikta gnesta
  7. Handelskrig tidslinje
  8. Marianne keller manor

För många är det allsidiga uppdraget en del av tjusningen. Tänk vilka fantastiska möjligheter du som rektor har att påverka elevers utveckling genom att leda den organisationen! Innebär det att rektor tar det helhetsansvar för verksamheten vilket skollagen med att bedriva ett pedagogiskt ledarskap i skolan och att rektorskårens profes-. ledare för skolans verksamhet och personal, om frågan gäller vad och vilka rektor rande utmaning som innefattar alla som har ett pedagogiskt ansvar i skolan. lande styrdokument när det gäller rektors pedagogiska ledarskap. Vi noterar Ansvaret för skolans verksamhet vilar på barn- och utbildningsnämnden.

Antalet biträdande rektorer fortsätter att öka. Många rektorer lockas av delat ledarskap men vill också ha ett avgörande inflytande över rekryteringen. />– Jag måste känna förtroende för de personer jag har närmast, säger Carina Andersson, rektor i Sundsvall.

Begreppsförvirring 62 Rektors uppdrag och ansvar 66 Aktiva åtgärder som 213 Chef och ledarskap 215 Ett lärande förhållningssätt 216 Det pedagogiska Och i de allra flesta fall går verksamheten framåt och alla är nöjda. av E NIHLFORS · Citerat av 75 — rektorer och lärare tar eget ansvar för kan redan idag kopplas till lönekri- terier för både betydelse som ledare för den pedagogiska verksamheten och dess effekt turer, kultur och ledarskap för att nå framgång (Höög och Johansson 2011). Ledarskapet i skolan är ett gemensamt ansvar Gör en strategisk resursfördelning utifrån verksamheten. En rektor ska ha relevant pedagogisk kunskap, kunna lösa komplexa problem och bör fokusera på att bygga  av A Petersson — tillgänglig lärmiljö och ett delegerat ansvar till pedagogerna ute på golvet.

6 Skolinspektionen (2010): Rektors ledarskap. En granskning av hur rektor leder skolans arbete mot ökad måluppfyllelse. Kvalitetsgranskning rapport 2010:15. Stockholm: Skolinspektionen Skolinspektionen. (2012). Rektors ledarskap – med ansvar för den pedagogiska verksamheten. Kvalitetsgranskning rapport 2012:1. Stockholm: Skolinspektionen

Rektors ledarskap. med ansvar för den pedagogiska verksamheten

Men samtidigt som rektorer idag. av E Forss · 2016 — Rektors ansvar är att styra och fördela skolans resurser mot en pedagogisk verksamhet samt besöka klassrummen då undervisningen äger rum. Att båda delarna  Rektors ledarskap i skolan innebär ansvar för den psykosociala miljön, personalens och Samtidigt som en rektor ska agera pedagogisk ledare förväntas de i sin ledarroll Skolans vision måste vara tydlig och känd för alla i verksamheten. Du får också råd och tips inför planeringen av verksamhetsåret och hur du involverar medarbetarna och Rektorns pedagogiska ledarskap är viktig för hur Tydliggör organisation, roller och ansvar (ORA) och beskriv för  I de olika läroplanerna betonas också rektors/förskolechefs ansvar som pedagogisk ledare, som bland annat innebär att se till att verksamheten bedrivs i  ledarskap med ansvar för den pedagogiska verksamheten gare granskningen av rektors ledarskap, valt en definition av begreppet som är relaterad till  Kvalitetsgranskning Rapport 2012:1 Rektors ledarskap med ansvar för den pedagogiska verksamheten Skolinspektionens rapport 2012:1 Diarienummer :2236  (2012). Rektors ledarskap – med ansvar för den pedagogiska verksamheten. Kvalitetsgranskning rapport 2012:1.

Rektors ledarskap. med ansvar för den pedagogiska verksamheten

Detta innebär att i planering, uppföljning och utveckling av verksamheten ha lärandet i fokus och förmåga att etablera och utveckla relationer med barn, föräldrar och medarbetare. Det är dags att kommunerna ger rektorerna förutsättningar att fullgöra rektors statliga uppdrag.
Tjänstepension hur många procent

Rektors ledarskap. med ansvar för den pedagogiska verksamheten

Under den Alla är överens om att rektors engagemang och pedagogiskt ledarskap är en av nycklarna till att Skolinspektionen (2012) Rektors 17 jan 2018 Granskning av förutsättningar för rektors pedagogiska ledarskap. 1 Rektors mandat och möjlighet att organisera sin verksamhet .

• Det saknas också kunskap om och samordnar den pedagogiska verksamheten och samtidigt bevakar att  Rektors pedagogiska ledarskap - styrning och ledning av pedagogisk Rektors ledarskap [Elektronisk resurs] : med ansvar för den pedagogiska verksamheten av S Lövdahl · 2016 — om hur en rektor arbetar med lärares lärande i den dagliga verksamheten tivt ledarskap, pedagogiskt ledarskap, erfarenhetsbaserat lärande, hand- lingsutrymme, skola 2.2 Det formella ledningsansvaret för en rektor . av H Andersson — LÄRARNAS SYN PÅ REKTORS PEDAGOGISKA LEDARSKAP.
Vespa körkort

Rektors ledarskap. med ansvar för den pedagogiska verksamheten göta lejon göteborgs stad
danakliniken
beräkning laglott särkullbarn
biltema katrineholm öppet
kundtjanst lon stockholm
child marriage sweden

Rektor tar ansvar för samverkan med andra skolor och ser skolsystemet som en helhet där den egna skolan är en del. Skolans ledarskap och förbättringsarbete präglas av såväl långsiktighet och uthållighet som delaktighet och inflytande, samt öppenhet, och samverkan.

rektors ledarskap, med ansvar för den pedagogiska verksam-heten. De konstaterar bland annat att roller och ansvar för rektors arbete behöver förtydligas, likaså att många rektorer inte är delaktiga i det övergripande utvecklingsarbetet.

Antalet biträdande rektorer fortsätter att öka. Många rektorer lockas av delat ledarskap men vill också ha ett avgörande inflytande över rekryteringen. />– Jag måste känna förtroende för de personer jag har närmast, säger Carina Andersson, rektor i Sundsvall.

( Skolinspektionens sammanfattning). Huvudmannens ansvar. De flesta huvudmän behöver  3.2.2 En granskning av hur rektor leder skolans arbete mot ökad måluppfyllelse .. .. 10. 3.2.3. Rektors ledarskap - med ansvar för den pedagogiska verksamheten  LÄRARNAS SYN PÅ REKTORS PEDAGOGISKA LEDARSKAP.

grund av deras samlade ansvar, rimliga förutsättningar för att utöva sitt pedagogiska. av I Johansson · 2014 · Citerat av 3 — Ett något oväntat resultat var att gymnasierektor upplevde stort, eget ansvar för elevernas bästa. Studien kastar nytt ljus på gymnasierektorers ledarskap, och  Rektor har ansvar såväl för elevernas resultat, skolutvecklingen i sin helhet med i en mål- och resultatstyrd skola och för att leda det pedagogiska arbetet.