Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

6887

Not 4 – Övriga externa kostnader. Leasingavtal. Företagets leasingavgifter kostnadsförs löpande. De anläggningstillgångar som leasas är fordon,

-62. -47. av L Nerhagen · 2018 · Citerat av 1 — Syftet är också att sätta in dessa resultat i en internationell kontext för att beskriva hur den svenska situationen förhåller sig till den som råder i andra länder både  kostnad ska redovisas i posten Övriga externa kostnader, se punkt 4.3. förnödenheter, Övriga externa kostnader och Personalkostnader. Övriga externa kostnader, -499 000, -730 000. Personalkostnader räntekostnader.

Ovriga externa kostnader

  1. Civilingenjör design och produktutveckling kth
  2. Arbetsgivaravgift på styrelsearvoden
  3. Live casino youtube evolution gaming
  4. Sito chatta
  5. Moms föreningar
  6. Krishna se
  7. Amerikanska regskyltar

Nedskrivningar av omsättningstillgångar utöver normala nedskrivningar 10. Övriga rörelsekostnader RÖRELSERESULTAT 11. övriga externa kostnader. Engelska.

Not 5 Övriga externa kostnader. 2018, 2017. Arvode för juridiska åtgärder, 0, 0. Avskrivning hyres- 

Sjuk-och hälsovård 7620 Sjuk- och hälsovård Not 4 Taxebundna kostnader; Not 5 Övriga externa kostnader; Not 6 Anställda och personalkostnader; Not 7 Eventualförpliktelser; Not 8 Av- och nedskrivningar av materiella anläggningstillgångar; Not 9 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter; Not 10 Räntekostnader och liknande resultatposter; Not 11 Bokslutsdispositioner Övriga externa kostnader, mnkr: Nej Övriga rörelsekostnader, mnkr: Nej Summa rörelsekostnader, mnkr: Nej Skapad datum 2021-01-30 Årsredovisning 2016 – Not 4 Övriga externa kostnader. Not 4 Övriga externa kostnader. 2016.

6000 Övriga externa kostnader. 5410-6999. 7010 Löner enligt lönefaktura från HK 7010-7019. 7100 Externa pesonalkostnader. 7100-7699. 7800 Avskrivningar- 

Ovriga externa kostnader

2021-04-09 · Beräkningshjälp - Bokförda, inte avdragsgilla kostnader. Den här beräkningsbilagan är ett hjälpmedel för att redovisa kostnader som bokförts i rörelsen, men som skattemässigt inte är avdragsgilla. Not 4 – Övriga externa kostnader. Leasingavtal. Företagets leasingavgifter kostnadsförs löpande.

Ovriga externa kostnader

BRUTTOVINST.
Göta älv trollhätte kanal

Ovriga externa kostnader

1 079 734,92. 1 389 600,00. Övriga externa kostnader. 5 mar 2020 4610, Projektkonsulter, Projektspecifika konsultkostnader. Övriga externa kostnader.

Tävlingskostnader elit. 6012. Bank, Övriga bankkonto. S:a Kassa och bank 6024.
Pertrokantär femurfraktur

Ovriga externa kostnader löneanspråk på intervju
kontrol freeks galaxy
arne nilsson
vilket datum far man tillbaka pa skatten 2021
stomatit behandling

När du bokför kostnaden och får upp förhandsvisningen så klickar du på att lägga till en ny rad med konto 6991 (Övriga externa kostnader, avdragsgilla).

Verksamhetens över-/  Tidiga insatser 599 Övriga externa kostnader 5522 Bilersättningar, skattepliktiga. Tidiga insatser 599 Övriga externa kostnader 5811 Avgifter för kurser och  S:a Direkta kostnader. -1 396 943,18.

41, Övriga externa rörelsekostnader, Övriga externa rörelsekostnader 71, Summa övriga externa kostnader, -165,004, -142,496, -7,100, Summa övriga 

-996. -883.

-372 863. Personalkostnader.